top of page
Team Meeting

Adriana Kábová
Evaluace

„S Adrianou jsme spolupracovali na několika fokusních skupinách k zjišťování potřeb učitelů a k evaluaci projektu a vždy se skvělým výsledkem. Oceňuji především její profesionální přístup jak ve fázi příprav a realizace, tak při zpracování analýzy a výstupní zprávy. Adriana navíc dokáže velmi rychle navázat kontakt s účastníky evaluace a vytvořit bezpečné prostředí pro komunikaci, což se promítá do kvality výstupů. Spolupráce s ní je přátelská a inspirativní!“

Veronika Endrštová

Koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni, o. p. s.

bottom of page